Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie imisí
slov: klimatológia imisií; něm: Immissionsklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: