Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie imisí
slov: klimatológia imisií něm: Immissionsklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: