Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jevy povětrnostní nebezpečné
slov: nebezpečné poveternostné javy; něm: gefährliche Wettererscheinungen f/p  2014
podpořila:
spolupracují: