Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jednotka družicové meteorologické informace
řídce používaný název pro obrazový prvek.
angl: meteorological satellite information unit  0000
podpořila:
spolupracují: