Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jednotka družicové meteorologické informace
řídce používaný název pro obrazový prvek.
angl: meteorological satellite information unit  0000
podpořila:
spolupracují: