Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čtvrtohory starší
syn. pleistocén.
angl: Pleistocene; slov: staršie štvrtohory  2018
podpořila:
spolupracují: