Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čtvrtohory starší
syn. pleistocén.
angl: Pleistocene slov: staršie štvrtohory  2018
podpořila:
spolupracují: