Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pleistocén
syn. čtvrtohory starší – starší geol. epocha kvartéru, zahrnující období před 2,588 – 0,0117 mil. roků. Během pleistocénu opakovaně probíhal kvartérní klimatický cyklus.
angl: Pleistocene slov: pleistocén něm: Pleistozän n  2018
podpořila:
spolupracují: