Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

třetihory mladší
syn. neogén.
angl: Neogene slov: mladšie treťohory něm: Neogen n  2018
podpořila:
spolupracují: