Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

třetihory mladší
syn. neogén.
angl: Neogene; slov: mladšie treťohory; něm: Neogen n  2018
podpořila:
spolupracují: