Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

třetihory starší
syn. paleogén.
angl: Paleogene; slov: staršie treťohory; něm: Paläogen n  2018
podpořila:
spolupracují: