Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

třetihory
syn. terciér.
angl: Tertiary; slov: treťohory; něm: Tertiär n  2018
podpořila:
spolupracují: