Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prvohory
syn. paleozoikum.
angl: Paleozoic; slov: prvohory; něm: Paläozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: