Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

starohory
angl: Proterozoic; slov: starohory  2018
podpořila:
spolupracují: