Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota absolutní
slang. označení pro teplotu vyjádřenou pomocí Kelvinovy teplotní stupnice.
angl: absolute temperature slov: absolútna teplota něm: absolute Temperatur f  2018
podpořila:
spolupracují: