Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halony
látky, které, kromě jiných halogenů, obsahují v molekule i nejméně jeden atom bromu. Používají se v hasících přístrojích pro svou nízkou toxicitu. Produkce halonů byla redukována Montrealským protokolem o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a jeho dodatky, protože obdobně jako tvrdé freony silně poškozují ozonovou vrstvu.
angl: halons; slov: halóny; něm: Halone pl/m  2018
podpořila:
spolupracují: