Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úmluva Vídeňská
angl: Vienna Convention; slov: Viedenský dohovor; něm: Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht f   2018
podpořila:
spolupracují: