Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvence Vídeňská
angl: Vienna Convention slov: Viedenská konvencia  2018
podpořila:
spolupracují: