Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvence vídeňská
angl: Vienna Convention  2018
podpořila:
spolupracují: