Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvence Vídeňská
angl: Vienna Convention; slov: Viedenská konvencia  2018
podpořila:
spolupracují: