Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

protokol Montrealský
angl: Montreal Protocol slov: Montrealský protokol něm: Montreal-Protokoll n  2018
podpořila:
spolupracují: