Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protokol Montrealský
angl: Montreal Protocol; slov: Montrealský protokol; něm: Montreal-Protokoll n  2018
podpořila:
spolupracují: