Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie mezosynoptická
angl: mesoscale meteorology; slov: mezosynoptická meteorológia  2018
podpořila:
spolupracují: