Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

buňka otevřená
angl: open cell; slov: otvorená bunka; něm: offene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: