Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka otevřená
angl: open cell slov: otvorená bunka něm: offene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: