Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka otevřená
angl: open cell něm: offene Konvektionszelle f slov: otvorená bunka  2018
podpořila:
spolupracují: