Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izorypa
čára spojující místa se stejným znečištěním vzduchu nebo vody. Viz též izokona.
slov: izorypa  1993-a0
podpořila:
spolupracují: