Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izoryma
čára spojující místa se stejným počtem mrazových dní.
angl: isoryme slov: izoryma  1993-a1
podpořila:
spolupracují: