Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izomena
izoterma spojující místa se stejnou prům. teplotou daného měsíce.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a μήνη [méné] „měsíc“.
slov: izomena; něm: Isomene f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: