Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

instabilita Kelvinova–Helmholtzova
angl: Kelvin–Helmholtz instability; slov: Kelvinova–Helmholtzova instabilita; něm: Kelvin-Helmholtz-Instabilität f  2014
podpořila:
spolupracují: