Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikátor kruhového obzoru (IKO)
indikátor přehledový blok impulsního meteorologického radiolokátoru s obrazovkou, na které je možno určovat vzdálenost, azimut a další měřené veličiny met. radiolokačního cíle, zobrazeného v polárních souřadnicích. Zobrazení cílů, dálkových, event. azimutálních značek se na obrazovce formuje příslušnými obvody indikátoru během pohybu radarového paprsku, který se otáčí synchronně s otáčením antény. Jas radiolokačního odrazu neboli radioecha závisí na výkonu přijatého odraženého signálu. Počátek časové základny bývá obv. ve středu obrazovky. Je možno měnit jeho polohu i měřítko zobrazení, ovládat jas a zaostření časové základny. Čtení údajů z obrazovky indikátoru dovoluje rychlou orientaci v plošném rozmístění meteorologicky významných cílů, ležících v zóně dosahu met. radiolokátoru.
angl: plan-position indicator; něm: Rundsichtger  0000
podpořila:
spolupracují: