Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikátor dálka–výška (IDV)
blok impulsního meteorologického radiolokátoru s obrazovkou, na které je možno znázornit vertikální řezy atmosférou ve zvolených azimutech. Poloha radiolokačního odrazu neboli radioecha se určuje v souřadnicovém systému, v němž osa x udává horiz. vzdálenost a osa y výšku. Zobrazení cílů a dálkových značek se na obrazovce formuje příslušnými obvody indikátoru během pohybu radarového paprsku, který kývá současně s anténou. Jas radioecha závisí na výkonu přijatého odraženého signálu. Počátek časové základny je v počátku souřadnicového systému x, y. Měřítko zobrazení bývá volitelné, při měření lze rovněž ovládat jas a zaostření časové základny. Čtení údajů z obrazovky indikátoru dovoluje rychlou orientaci hlavně ve výškovém členění meteorologicky významných cflů (srážk. oblastí, oblačnosti apod.) v blízké zóně radiolokační stanice, např. u sov. radiolokátoru typu MRL do 40 n. 80 km od stanice.
angl: range-height indicator; něm: Weite-H  0000
podpořila:
spolupracují: