Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index meridionality
něm: Meridionalindex m  0000
podpořila:
spolupracují: