Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index meridionality
něm: Meridionalindex m  0000
podpořila:
spolupracují: