Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetopleión
viz izanomála.
  0000
podpořila:
spolupracují: