Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hyetomeión
viz meión, izanomála.
  0000
podpořila:
spolupracují: