Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetomeión
viz meión, izanomála.
  0000
podpořila:
spolupracují: