Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hyetoizanomála
viz izanomála.
Termín se skládá z řec. ὑετός [hyetos] „déšť“ a slova izanomála.
slov: hyetoizanomála  1993-a3
podpořila:
spolupracují: