Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hlásič bouřek varovný
zařízení automaticky indikující pravděpodobnost příchodu bouřky pomocí detekce zvýšeného gradientu elektrického potenciálu atmosféry způsobeného výskytem blesků.
slov: výstražný hlásič búrok  1993-a3
podpořila:
spolupracují: