Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fotometrie vizuální
ve f. v. je prostředkem měření (indikátorem) lidské oko. Svítivost zdroje se určuje tak, že měřené světlo se pozoruje současně se srovnávacím světelným zdrojem a měřitelným způsobem se zeslabuje, až je rovno zdroji.
angl: visual photometry něm: visuelle Photometrie f  0000
podpořila:
spolupracují: