Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fotometrie vizuální
ve f. v. je prostředkem měření (indikátorem) lidské oko. Svítivost zdroje se určuje tak, že měřené světlo se pozoruje současně se srovnávacím světelným zdrojem a měřitelným způsobem se zeslabuje, až je rovno zdroji.
angl: visual photometry; něm: visuelle Photometrie f  0000
podpořila:
spolupracují: