Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemometr akustický
angl: ultrasonic anemometer; slov: akustický anemometer; něm: Ultraschallanemometer m  2016
podpořila:
spolupracují: