Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fiška
slang, označení pro leteckou předpověď počasí.
Termín pochází z fr. affiche „oznámení, vývěska“.
slov: fiška  1993-a1
podpořila:
spolupracují: