Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fén cyklonální
viz fén.
angl: cyclonic foehn; slov: cyklonálny föhn; něm: zyklonaler Föhn m; fr: foehn cyclonique m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: