Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor klimagenní
slov: klimagénny faktor; fr: facteur climatique m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: