Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

extrémy meteorologických prvků
v klimatologii nejvyšší nebo nejnižší hodnoty met. prvků zaznamenané během daného období. Nejvyšší hodnota se nazývá maximum, nejnižší hodnota minimum met. prvku. Rozdíl mezi maximem a minimem se nazývá amplituda met. prvku. Lze hovořit o extrémech met. prvku v denním nebo ročním chodu met. prvků podobně jako o extrému meteorologického prvkuzjištěných v jednotlivých dnech, měsících, sezónách a letech za delší období. Nejvyšší a nejnižší hodnoty met. prvků zaznamenané za celou dobu pozorování se označují jako absolutní extrémy met. prvku, tj. absolutní maximum a absolutní minimum met. prvku. Z extrémů jednotlivých dní, měsíců atd. je možno vypočítat průměrné extrémy met. prvků, tj. průměrné maximum a průměrné minimum meteorologického prvku.V meteorologii se extrémy meteorologických prvků vztahují ke kratšímu období, např. 1, 3 nebo 6 hodin v případě maximálních hodnot rychlosti větru, 12 hodin v případě extrémů teplot ve zprávách SYNOP z evropských zemí.
angl: extremes of meteorological elements; něm: Extremwerte meteorologischer Elemente m/pl  0000
podpořila:
spolupracují: