Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

extrém klimatický
angl: climate extreme něm: klimatologischer Extremwert m  2016
podpořila:
spolupracují: