Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

extrém klimatický
angl: climate extreme; slov: klimatický extrém; něm: klimatologischer Extremwert m  2016
podpořila:
spolupracují: