Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

exponenty Ljapunovovy
číselné charakteristiky, které v rámci teorie deterministického chaosu popisují citlivost procesů, které probíhají v daném systému, na jejich počáteční podmínky. Mají proto značný význam např. při hodnocení prediktability meteorologických předpovědí. Jejich zavedení vyplývá z příslušné matematické teorie.
angl: Lyapunov exponents slov: Ljapunovove exponenty něm: Ljapunow-Exponenten m/pl  2017
podpořila:
spolupracují: