Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evaporigram
záznam evaporigrafu.
angl: evaporogram; slov: evaporigram; něm: Evaporigramm n  0000
podpořila:
spolupracují: