Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evaporigram
záznam evaporigrafu.
angl: evaporogram slov: evaporigram něm: Evaporigramm n  0000
podpořila:
spolupracují: