Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemograf s dálkovým zápisem
anemograf distanční anemograf umožňující registraciměřených údajů na místě vzdáleném několik desítek až stovek m od čidla. Pro přenos signálu se využívá zprav .kabelového vedení.
angl: distant recording anemometer něm: Anemograph mit Fernregistrierung m  0000
podpořila:
spolupracují: