Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

epizoda sucha
ucelené období, v němž daný index sucha vykazuje hodnoty pro vymezení sucha.
slov: epizóda sucha, obdobie sucha něm: Trockenzeit f fr: épisode de sécheresse m  2014
podpořila:
spolupracují: