Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

epiatlantik
období epiatlantické období (klimatické fáze) postglaciálu následující po atlantiku, ve stř. Evropě poněkud chladnější než atlantik, avšak teplejší než současné podnebí, s častým střídáním vlhkých a suchých úseků. Během epiatlantiku se vytvořily výškové veget. stupně, jak je známe nyní. Epiatlantik trval 4000–1200 př. n. l. a někdy bývá považován za mladší období atlantiku. Viz též optimum klimatické.
angl: epiatlantic; něm: Epiatlantikum n  0000
podpořila:
spolupracují: