Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemograf distanční
syn. anemograf s dálkovým zápisem.
něm: Funkanemometer  0000
podpořila:
spolupracují: