Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

elektrony ubíhající
elektrony pocházející ze spršek sekundárního kosmického záření, které jsou v el. polích urychlovány až na relativistické hodnoty rychlosti. V el. polích dosahujících řádově 104 V/m, které se typicky vyskytují v oblacích druhu cumulonimbus a bezprostředně pod nimi, je jim přisuzována schopnost jisté předionizace vzduchu, která umožní při těchto hodnotách intenzity el. polí vznik výbojů blesku. Při běžných hodnotách elektrické vodivosti vzduchu by tyto výboje nastávaly až při hodnotách intenzity el. polí řádově 106 V/m, ktere však v souvislosti s bouřkami nejsou dosahovány.
angl: runaway electrons něm: Durchlaufende Elektronen m/pl slov: ubiehajúce (unikajúce) elektróny  2016
podpořila:
spolupracují: