Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dosah počítače výbojů blesků efektivní
poloměr kruhu, v němž za dlouhou dobu (např. za několik desítek let) dojde k stejnému počtu výbojů blesku, jako za tutéž dobu registruje počítač výbojů blesku. Je to efektivní vzdálenost, stanovená zprav. experimentálně s ohledem na proměnlivou vzdálenost, v níž počítač registruje blesky různé velikosti (počítač registruje výboje blesku až od urč. prahu signálu indukovaného na anténě počítače). Mat. se efektivní dosah vyjadřuje vztahem
R=(20 P(r)rdr )1/2,
kde P(r) je pravděpodobnost, že počítač bude registrovat výboj blesku ve vzdálenosti r od počítače. Efektivní dosah počítače výbojů blesku je nezbytný ke stanovení plošné hustoty výbojů blesku, tj. počtu blesků na km za rok, používané jako důležité charakteristiky v techn. praxi.
  0000
podpořila:
spolupracují: