Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dohlednost převládající
V letecké meteorologii nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu s definicí „Dohlednost“, které je dosaženo nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. Tyto oblasti mohou tvořit spojitý sektor nebo mohou být složeny z několika nespojitých sektorů. Tato hodnota může být vyhodnocena pozorovatelem nebo přístrojovým systémem. K získání co nejlepšího odhadu převládající dohlednosti se tam, kde jsou instalovány, používají přístroje.
angl: prevailing visibility slov: prevládajúca dohľadnosť něm: vorherrschende Sichtbedingungen f/pl fr: visibilité dominante f  2014
podpořila:
spolupracují: