Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doby roční synoptické
části roku charakterizované určitým režimem synop. procesů nebo typy přirozených synoptických období.Začátek a konec synoptické roční doby, např. jara, se v určitých oblasti mění rok od roku. Charakter procesů se v průběhu jedné synoptické roční době mění postupně, zatímco při přechodu z jedné synop. roční doby do druhé nastávají výrazné změny trvalejšího rázu.
angl: synoptic seasons; něm: synoptische Jahreszeiten f/pl  0000
podpořila:
spolupracují: