Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba vegetační
slov: vegetačná doba; něm: Vegetationszeit f; fr: saison de végétation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: