Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba vegetační
slov: vegetačná doba něm: Vegetationszeit f fr: saison de végétation f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: