Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba roční
označení pro jednu ze čtyř klimatických sezon ve vyšších zeměp. šířkách.
slov: ročné obdobie něm: Jahreszeit f fr: saison f  2014
podpořila:
spolupracují: