Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba pluviální
syn. pluviál.
  0000
podpořila:
spolupracují: