Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba pluviální
syn. pluviál.
  0000
podpořila:
spolupracují: