Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza diferenční
zjišťování hodnot rozdílů met. prvků mezi určitými termíny pomocí analýzy synoptických map nebo aerologických diagramů.
angl: differential analysis; něm: Differentialanalyse f  0000
podpořila:
spolupracují: