Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

analýza diferenční
zjišťování hodnot rozdílů met. prvků mezi určitými termíny pomocí analýzy synoptických map nebo aerologických diagramů.
angl: differential analysis něm: Differentialanalyse f  0000
podpořila:
spolupracují: