Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

D-faktor
D-hodnota rozdíl mezi výškou bodu v izobarické hladině Za výškou téže izobar. hladiny podle standardní mezinárodní atmosféry ICAO Zp.
D = Z – Zp
.
Využívá se v letectví při letech v prostorech s vysokými terénními překážkami. Viz též navigace barická
angl: D-value; něm: D-Wert m  0000
podpořila:
spolupracují: